Plastik jako odpad — czym jest i na co może być recyklingowany?

Wyroby z plastiku mają duży udział w generowaniu odpadów. Rozwój przemysłu i z roku na rok coraz bardziej zwiększające się wykorzystanie plastiku doprowadziło do sytuacji, kiedy można już dzisiaj mówić o morzu plastikowych śmieci, które zalewa naszą planetę z każdej strony. Kiedy rozkwitała kultura instant, na co składają się też wyroby jednorazowego użytku, to tworzywa sztuczne, w tym plastik, zyskały miano niemalże kultowych. Idealne wpasowały się w potrzebę szybkiego, łatwego i stosunkowo taniego produkowania wielu produktów, w tym kubeczków, butelek czy opakowań. Plastik stanowi dzisiaj znaczący udział w globalnym strumieniu odpadów, generując wyzwania zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. W dzisiejszych czasach, kiedy problem zanieczyszczenia plastikiem staje się coraz bardziej palący, recykling plastiku jest absolutnie kluczowym elementem strategii redukcji odpadów. W artykule tym przyjrzymy się bliżej temu, czym jest plastik jako odpad, jakie są jego różne rodzaje oraz na co może być recyklingowany, ukazując znaczenie działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu plastiku na nasze środowisko.

kolorowa grafika przedstawiająca różne plastikowe produkty poddać recyklingowi

Plastik jako materiał powszechnie używany

Plastik, zwany również polimerem syntetycznym, to tworzywo sztuczne o szerokim zastosowaniu we wszystkich dziedzinach życia. Jego wszechstronność sprawiła, że stał się nieodłącznym elementem codzienności wykorzystywanym również w wielu gałęziach gospodarki. Jedną z głównych cech plastików jest ich zdolność do formowania w różne kształty pod wpływem ciepła i ciśnienia. Dzięki temu są używane do produkcji różnorodnych produktów, od opakowań po elementy przydatne w budownictwie czy elektronice. Plastiki są lekkie, co sprawia, że łatwo je transportować w porównaniu do niektórych tradycyjnych materiałów, takich jak metal czy szkło. Są odporne na korozję, co sprawia, że cechują się trwałością w różnych warunkach atmosferycznych. W przemyśle odzieżowym plastiki mogą być używane do produkcji syntetycznych włókien, takich jak poliester czy nylon. 

Niestety, pomimo swojej wszechstronności, nadmierne użycie plastików generuje również problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, co skłania do poszukiwania bardziej zrównoważonych alternatyw, ale również praktyk recyklingu i zaawansowanych technologii w tym zakresie.

Rodzaje plastiku

Plastiki dzielą się na różne rodzaje w zależności od ich składu chemicznego i właściwości fizycznych. Najczęściej spotykane to polietylen (PE), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC), polistyren (PS), polietylen tereftalowy (PET), oraz polipropylen tereftalowy (PPT). Każdy z tych rodzajów plastiku wymaga specjalistycznego podejścia do recyklingu.

 • Polietylen (PE) najczęściej spotykany jest w formie opakowań, worków i butelek. Recykling polietylenu jest powszechnie praktykowany i może obejmować procesy odzysku mechanicznego.
 • Polipropylen (PP) znajduje zastosowanie w produkcji opakowań, zabawek, czy sprzętu AGD. Recykling polipropylenu jest efektywny i może obejmować procesy odzysku chemicznego. W tym przypadku depolimeryzuje się strukturę chemiczną tworzywa.
 • Polichlorek winylu (PVC) bywa używany w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Recykling PVC jest wyzwaniem z powodu obecności substancji chemicznych, które mogą być szkodliwe podczas procesu recyklingu.
 • Polistyren (PS), popularny w opakowaniach jednorazowych i styropianie, recyklinguje się poprzez procesy odzysku mechanicznego i chemicznego.
 • Polietylen tereftalowy (PET) to charakterystyczne tworzywo używane w produkcji plastikowych butelek na napoje. Recykling PET jest jednym z najbardziej skutecznych i powszechnie praktykowanych procesów odzysku surowców.
 • Polipropylen tereftalowy (PPT) zastosowanie ma w produkcji włókien tekstylnych. 

Proces recyklingu plastiku

Skuteczny proces recyklingu plastiku zaczyna się od odpowiedniego zbierania i segregowania odpadów. Specjalistyczne firmy zajmujące się wynajmowaniem kontenerów na odpady niejednokrotnie odbierają od Klientów całe pojemniki zapełnione odpadami z tworzyw sztucznych. Dostarczając dedykowane kontenery, umożliwiają składowanie różnorodnych rodzajów plastiku w sposób zorganizowany, a taka segregacja plastiku ułatwia późniejszy proces recyklingu. Kod odpadu dla plastiku zaliczanego jednocześnie do odpadów remontowych to 17 02 03 (kody odpadów dotyczącego tego samego surowca zmieniają się między innymi ze względu na sposób ich wytwarzania, i dlatego plastik trafiający do żółtego kubła na śmieci komunalne to już kod 15 01 02).

Kolejnym etapem po zbieraniu plastiku jest transport do zakładu recyklingowego. Tam odpady plastikowe mogą być poddawane różnym procesom odzysku, w zależności od tego, z jakim rodzajem plastiku mamy konkretnie do czynienia. Procesy recyklingu mogą obejmować oczyszczanie od zanieczyszczeń, ale też rozdrabnianie, topienie, granulację i wiele innych. Każdy z tych etapów ma na celu przygotowanie plastiku do ponownego wykorzystania.

Recykling plastiku skutkuje oczywiście przekształceniem tego tworzywa w surowce wtórne, które mogą być używane do produkcji nowych produktów. Butelki PET mogą na przykład zostać przetworzone na włókna tekstylne (z nich często powstają bluzy polarowe), a opakowania z polietylenu mogą stać się surowcem do produkcji nowych opakowań.

Niezwykle ważne jest, aby zwracać uwagę na jakość surowców wtórnych. Im lepsza, tym bardziej efektywny i zrównoważony może być proces odzysku. Dlatego kluczowe jest przestrzeganie zasad segregacji odpadów oraz korzystanie z profesjonalnych usług firm zajmujących się wywozem śmieci, które są zaangażowane w skuteczny odzysk.

Co powstaje z plastiku?

Plastik jako surowiec wtórny nadaje się do produkcji niejednego produktu i to z całego spektrum zastosowań. To kategoria odpadu, która dzięki przetworzeniu może zrodzić nowe opakowania, elementy z branży samochodowej, budowlanej, elektronicznej, odzieżowej i wielu innych.

 1. Butelki plastikowe, folie, worki na śmieci, tacki i opakowania niekoniecznie muszą być wytwarzane od nowa; mogą być wytworzone z plastiku pochodzącego z procesu recyklingu.
 2. Odzyskany politereftalan etylenu jest odpowiedni do produkcji odzieży, w tym popularnych bluz polarowych, które cieszą się uznaniem wielu osób. Czasami wykorzystuje się go również jako materiał wypełniający i izolacyjny w produktach zapewniających ciepło.
 3. Choć trudno uwierzyć w tak rozwiniętą technologię, to plastik może też być źródłem paliwa ropopochodnego, które z kolei używane są do produkcji energii lub w pojazdach silnikowych. Paliwo z tworzyw sztucznych powstaje dzięki przekształcaniu termicznemu. 
 4. Produkty z recyklingu plastiku obejmują również zabawki dla dzieci, artykuły domowe, pojemniki na przechowywanie i wiele innych przedmiotów codziennego użytku.
 5. Plastik z recyklingu może być używany do produkcji niektórych elementów w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak panele wnętrza pojazdów czy elementy związane z osłonami i izolacją.
 6. Odpowiednio przetworzony plastik może być stosowany do produkcji rur i elementów kanalizacyjnych, co pomaga w utrzymaniu infrastruktury w dobrym stanie.

To tylko niektóre przykłady wykorzystania tworzywa sztucznego z odzysku. Wokół nas znajduje się wiele plastikowych przedmiotów różnego przeznaczenia, z pewnością część z nich powstałą właśnie dzięki rozwojowi branży recyklingu. 

grafika przedstawiająca żółty kubeł na odpady plastikowe w otoczeniu odpadów z plastiku

Wyzwania i perspektywy dla recyklingu plastiku

Mimo że recykling plastiku przynosi wiele korzyści, istnieją również wyzwania. Jednym z głównych problemów jest mieszanie wielu rodzajów plastików. Obecność różnych rodzajów tworzywa w jednym produkcie czy obecność substancji chemicznych utrudnia potencjalny odzysk. Innowacyjne rozwiązania, takie jak rozwijające się technologie oczyszczania, mają na celu przeciwdziałanie tym problemom.

Perspektywy dla recyklingu plastiku są jednak obiecujące. Coraz więcej firm i konsumentów zdaje sobie sprawę z konieczności ograniczenia zużycia plastiku i zwiększenia udziału recyklingu. Firmy specjalizujące się w gospodarce odpadami, oferując innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, mają tutaj bardzo duże znaczenie, a rozwój technologii wspomaga efektywność przetwarzania. 

Oprócz powyższego, dla środowiska przyjazna jest zamiana tworzyw sztucznych na te łatwo degradowalne, co w dłuższej perspektywie odciąża gałąź odzysku plastiku. Na poziomie jednostkowym wybór torebek papierowych zamiast foliowych czy korzystanie z własnych termosów zamiast kubeczków jednorazowego użytku to droga, którą warto obrać, aby zminimalizować wszechobecne śmieci plastikowe.

Plastik jako odpad stawia przed nami wyzwania, ale także oferuje szereg możliwości. Skuteczny recykling plastiku wymaga zaangażowania zarówno firm, jak i konsumentów. 

Odpowiedzialne gospodarowanie plastikowymi odpadami to nie tylko obowiązek, ale i szansa na stworzenie bardziej zrównoważonego i ekologicznego społeczeństwa. Poprzez wspólną pracę firm, konsumentów i instytucji, możemy zmniejszyć negatywny wpływ plastiku na środowisko i otworzyć nowe możliwości dla recyklingu i ponownego wykorzystania tego wszechstronnego materiału.