Czym jest gruz, jak rozróżnić czysty gruz od gruzu mieszanego?

Czym jest czysty gruz?

Gruz to według definicji odpad powstający w wyniku prac budowlanych i remontowych. Może on posłużyć nam jako wtórny materiał budowlany, ale dla osób chcących się go pozbyć jest kłopotliwym odpadem, który należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniżej odpowiemy na pytanie jak rozpoznać czysty gruz budowlany i w jaki sposób go utylizować.

Jak rozpoznać i utylizować czysty gruz?

Każda osoba planująca remont zdaje sobie sprawę, że nieodłącznym elementem tej inwestycji jest powstawanie gruzu budowlanego. Wiedza, z jakim rodzajem odpadu budowlanego mamy do czynienia przyda się nam, nie tylko po to, aby uniknąć kary pieniężnej, ale również po to, aby wykorzystać gruz na innym etapie prac. Odpady dzielimy na: czysty gruz, zmieszany, zanieczyszczony oraz pozostałe odpady budowlane.

Czysty gruz są to pokruszone i roztłuczone materiały budowlane, do których są zaliczane:

 1. odpady z czerwonej cegły, betonu oraz mieszaniny tych tworzyw
 2. ceramika (porcelana, płytki, dachówki ceramiczne)
 3. tynk ze ścian i sufitów
 4. gleba, kamień, ziemia, piasek

Wywóz czystego gruzu jest najtańszy, a on sam nie powinien być zmieszany z innymi rodzajami odpadów ani wzajemnie ze sobą. Nie można go wyrzucać również do zwykłych pojemników na odpady zmieszane. Niezależnie od ilości gruzu prawo wymaga, by składować ten rodzaj odpadu w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, dlatego chcąc zutylizować odpady poremontowe warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy wynajmując kontener na gruz. Poznań to miejsce naszej działalności, wystarczy zadzwonić i można w łatwy sposób pozbyć się problemu. Po odbiorze kontenera, gruz zostaje poddany recyklingowi i po odpowiednim przygotowaniu można ponownie go użyć, np. do budowy dróg, pod zabudowę domów, jako podsypka pod posadzki czy za podkład na nawierzchniach sportowych. Czysty gruz jest więc solidnym fundamentem dla różnego rodzaju inwestycji budowlanych.

czym jest czysty gruz?

Darmowy wywóz gruzu – Poznań

Darmowy wywóz gruzu jest to metoda, z której mogą skorzystać osoby prywatne. W wielu dzielnicach naszego kraju istnieją specjalne punkty, w których gruz można oddać za darmo. Jeśli są Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem wystarczy zadzwonić do swojego Urzędu Gminy i dopytać, gdzie można skorzystać z takiej właśnie możliwości. Adresy PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) są dostępne online. W każdym z tych punktów można przywieźć własnym transportem odpady, zgodnie z wytycznymi i oddać je nieodpłatnie w ramach wnoszonej przez Państwa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skorzystanie z darmowej usługi pozbycia się gruzu nie dotyczy firm. Firmy muszą pozbyć się odpadów w sposób komercyjny. Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkanych mogą oddawać odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne i niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np.:

 • ceramika
 • czysty gruz ceglany
 • czysty gruz betonowy

To samo dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkanych i działek rekreacyjnych – z zastrzeżeniem, że limit roczny dla nich wynosi 100kg odpadów.

Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK?

Nieruchomości zamieszkane Nieruchomości niezamieszkane
 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy)
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg
Działki rekreacyjne Do PSZOK nie oddajemy
 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
 • odpadów zawierających azbest
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • sprzętu budowlanego
 • zmieszanych odpadów budowlanych
 • urządzeń przemysłowych
 • odpadów poprodukcyjnych
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • butli gazowych
 • papy
 • okien plastikowych
 • gaśnic
 • waty szklanej

Jeżeli nie możemy oddać nigdzie gruzu za darmo, zróbmy wszystko żeby był to chociaż sposób tańszy i bardziej dla nas opłacalny. Trzeba na przykład pamiętać o odseparowaniu gruzu od innych odpadów z budowy. Jeśli tego nie respektujemy musimy liczyć się z dopłatą za brak segregacji. Zamawiając kontener warto też poradzić się fachowców co do wielkości kontenera na gruz jaka pojemność będzie potrzebna na ilość posiadanych przez nas odpadów. Pracownik biura, w którym zamawiany jest kontener niestety nie widzi ilości i rodzaju Państwa odpadów i nie jest w stanie ocenić czego Państwo potrzebują i co jest dla Państwa najlepszym rozwiązaniem, mimo to jeśli zadzwonią Państwo na naszą infolinię, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby odpowiednio Państwu doradzić.

Gruz mieszany – jakie odpady mogą znaleźć się w kontenerze?

Gruz mieszany są to wszystkie odpady, które zostają nam po pracach budowlanych, czy po remoncie domu. Odpady zmieszane nadają się do ponownego wykorzystania dopiero po czasochłonnym i kosztownym procesie recyklingu. Jest to zmieszany gruz z fragmentami innych odpadów takimi jak na przykład: silikat, styropian, suporeks, szlaka, żabinka, nida gips, drewno, płyty gipsowe, plastik, tapety, okleiny, folie, panele, metal, papier, odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa, drzewa, krzewy). Prawo mówi o zakazie wrzucania tego typu odpadów do koszy komunalnych, dlatego też firmy zajmujące się wywozem gruzu mają w swojej ofercie wynajem kontenerów i usługę odbioru tego typu odpadów.

Trzeba pamiętać, że odpady typu papa, szkło (butelki, szyby klejone, szkło szklarniowe, szkło zbite), trawa syntetyczna w rolkach, guma (opony, tworzywa sztuczne), spalenizna – mogą się znaleźć w kontenerach po wcześniejszym uzgodnieniu. Utylizacja tego typu materiałów jest niestety droższa. W kontenerze na gruz zmieszany nie mogą jednak znaleźć się odpady niebezpieczne – na przykład azbest, subit. Są to odpady wymagające odrębnej utylizacji, a ich wywóz podlega szczególnym regulacjom.

Procedura zamówienia kontenera i wywozu gruzu wygląda tak samo w obu przypadkach: Firma dostarcza pod wskazany adres kontener w ustalonym rozmiarze. Kontener wybieramy odpowiednio nie tylko do rodzaju odpadów, ale również do ilości jaką chcemy oddać. Odbiór kontenera jest realizowany po zakończeniu robót budowlanych i telefonicznym zgłoszeniu tej informacji do biura.

legalny wywóz gruzu

Nielegalny wywóz gruzu – Poznań

Dla wielu osób remontujących domy lub wyburzających ściany budynków gruz – jak już wcześniej wspominaliśmy – to odpad kłopotliwy. Nie możemy zaliczyć go do odpadów komunalnych, dlatego tez składowanie i pozbywanie się go powinno dokonywać się w sposób określony przez przepisy prawne. Osoby, które chcą zaoszczędzić na wynajęciu firmy, która zajmuje się odbiorem gruzu i wywożą odpady na przykład do lasu, w zarośla czy też wrzucają do rzeki muszą się liczyć z konsekwencjami. Kary jakimi mogą być obłożone osoby wywożące gruz w nieodpowiednie miejsca zaczynają się od 20 złotych, ale można zapłacić nawet aż 5000 złotych. Skrajne przypadki zakładają nawet areszt lub 8-letni pobyt w więzieniu. Za co jeszcze można zostać ukaranym? Za umieszczenie gruzu w zwykłym pojemniku na śmieci – nawet jeśli to wynika z naszej niewiedzy, również, jeśli gruz w tym kontenerze uszkodził śmieciarkę wywożącą odpady. Zapomnijmy także o przetrzymywaniu tego typu odpadów na naszych działkach – za to również grozi nam mandat.

Wiemy też na pewno, że wywożenia odpadów na łono natury należy się wstydzić i warto mieć świadomość ekologiczną, że za czystość środowiska i zdrowe powietrze odpowiada każdy z nas. Śmieci zwożą do lasów firmy remontowe, zakłady samochodowe, właściciele gospodarstw rolnych, ale również zwykli ludzie. Nielegalna utylizacja odpadów regulowana jest między innymi przez art. 162 kw oraz art. 183 kw – dlatego popełniając wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku trzeba mieć pełną świadomość konsekwencji jakie to za sobą poniesie. Nie tylko dla środowiska, ale także dla naszej kieszeni lub wolności, dlatego najlepszym i bezpiecznym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm zajmujących się wywozem gruzu. Pamiętajmy również, iż zgłaszając gruz do utylizacji postępuje się przyjaźnie dla naszego środowiska, a nasza firma, poprzez zgodne z przepisami i szybkie sortowanie oraz odpowiedzialną segregację, sprzyja ekologii.