Baza danych o produktach i opakowaniach i co o niej wiemy

Czym jest baza danych o produktach i opakowaniach?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, w skrócie również zwana jako baza danych odpadowych, to kolejny nałożony obowiązek na przedsiębiorców, który wszedł w życie 1 stycznia 2020 r. BDO to rejestr podmiotów, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, gospodarują odpadami, a także prowadzą punkt sprzedaży, gdzie oferują lub wydają klientom reklamówki. Celem danej bazy jest zebranie danych podmiotów w jedno miejsce, gdzie można sprawdzać ich postępowanie z odpadami. Projekt proekologiczny mający na celu walkę z nielegalnymi wysypiskami śmieci oraz optymalizacje gospodarowania odpadami. Dzięki niemu przedsiębiorcy mają szans działać na rynku w sposób przyjazny dla planety. Został on stworzony do ochrony środowiska. Jeżeli Twoja firma ma obowiązek uzyskać wpis do BDO jako wytwórca odpadów, to od 1 stycznia 2020 r. możesz mieć problem z przekazaniem odpadów, w momencie niedokonania rejestru. Oczywiście, dotyczy to odpadów innych niż komunalne. Mowa o różnego rodzaju odpadach pochodzących z działalności gospodarczej i o specyfice innej niż te związane z bytowaniem pracowników.

Czy muszę rejestrować firmę BDO?

Rejestr BDO firmy muszą przeprowadzić przedsiębiorcy, którzy zajmują się wprowadzaniem na rynek produktów takich jak: 

 • sprzęt elektroniczny, 
 • sprzęt elektryczny, 
 • baterie, 
 • akumulatory, 
 • pojazdy silnikowe, 
 • opony, 
 • produkty w opakowaniach,  
 • oleje smarowe. 

Zgodnie z objaśnieniem Ministra Klimatu, podmioty zobowiązane prowadzenia ewidencji odpadów, mają obowiązek rejestru BDO. Twoja firma nie musi zajmować się specjalistyczną działalnością w gospodarce odpadami, aby mieć obowiązek wpisu do rejestru BDO. Wpis dotyczy wielu małych i średnich przedsiębiorców, którzy są wytwórcami odpadów.

Sprzedaż towaru zaopatrzonych w opakowania z tworzywa sztucznego to działalność, która musi być zgłoszona od rejestru BDO. Od osoby nabywającej torbę na zakupy, przedsiębiorca jest zobowiązany pobierać opłatę recyklingową. Wyjątek stanowią bardzo lekkie torby na zakupy o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów. 

Wytyczne ministra klimatu jasno uwzględniają również wyjątki. Niektóre firmy nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, tym samym nie muszą rejestrować się w danej bazie. 

Przedsiębiorstwa podpisujące umowę z zakresu rozbiórki, budowy, remontu, czyszczenia zbiorników czy urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw z firmą zewnętrzną nie mają obowiązku rejestrować się do BDO, ponieważ  dany obowiązek spoczywa na firmie wykonującej daną usługę.  

Obowiązkowi rejestru BDO nie podlegają firmy, które wytwarzają odpady wyłącznie w częściach wspólnych, na przykład biurach oraz odpady kuchenne powstałe na skutek codziennego funkcjonowania pracownika. 

Ilości wytwarzanych odpadów mogą również wpływać na zwolnienie z obowiązku rejestracji BDO. Ilościowe normy dotyczą: gruzu, odpadów drewnianych i metalowych, opakowań z tworzyw sztucznych, szklanych, papierowych oraz przeterminowanych produktów spożywczych. 

Jeśli dalej nie jesteś pewny czy dana rejestracja Cię obowiązuje, wypełnij ankietę, która jest dostępna na stronie BDO (https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/).

wywóz gruzu Poznań

wywóz gruzu Poznań

 

Jak dokonać wpisu do Rejestru BDO? 

Aby dokonać wpisu do rejestru BDO, należy wypełnić wniosek rejestrowy znajdujący się na oficjalnej stronie (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/). Podmioty zarejestrowane w BDO otrzymują indywidualny numer rejestracji, który należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością: fakturach VAT, paragonach fiskalnych umowach kupno-sprzedaż oraz kartach przekazania i ewidencji odpadów. Pierwsze logowanie musi odbyć się przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, czyli na przykład: Profil Zaufany bądź e-dowód. Jest to niezbędne do sprawdzenie i zaakceptowania wierzytelności naszych danych. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności. Warto wspomnieć również o opłacie rocznej dla zarejestrowanych mikroprzedsiębiorców, która wynosi 100 zł. Większe firmy dokonują opłaty rocznej 300 zł. Podczas rejestracji wymagana jest opłata rejestrowa, która traktowana jest jako opłata roczna. 

Karta ewidencji odpadów i karta przekazania odpadów.

Każdy przedsiębiorca który: 

 • wytwarza odpady,
 • transportuje odpady,
 • przetwarza odpady,
 • wprowadza na teren kraju produkty: w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • produkuje lub importuje opakowania,
 • kupuje opakowania od firm unijnych, czyli prowadzi transakcje wewnątrzwspólnotowe,

jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji elektronicznej w systemie BDO oraz wystawiania karty przekazania odpadów, czyli inaczej KPO a dodatkowo większość przypadków musi również pamiętać o KEO (karty ewidencji odpadów).

Ewidencja odpadów poświadcza postępowanie z odpadami od momentu znalezienia się ich w posiadaniu przedsiębiorcy do chwili przekazania odpadu na proces przetwarzania lub innym posiadaczom. Podmioty zobowiązane są do tworzenia rocznego sprawozdania. 

W KPO musi być zawarta ogólna waga wszystkich odpadów, które przekazujemy na przykład: transportującemu odpady lub firmie utylizacyjnej, dodatkowo rejestracja samochodu, który przewozi dany gabaryt oraz kod odpadów. 

W karcie ewidencji odpadów wpisujemy wagę jednego lub pojedynczych odpadów przez nas wygenerowanych. 

Zarówno KPO, jak i KEO generujemy w systemie elektronicznym BDO, gdzie dzięki wcześniej nadanemu numerowi BDO można bez problemu odnaleźć firmę, z którą współpracujemy. 

Dla przykładu:

Twoja firma wytwarza 2 tony odpadów zmieszanych trudnych do utylizacji. Jako wytwórca wystawiasz  KEO (na potrzeby własnej ewidencji) oraz KPO, dzięki któremu firma transportująca będzie mógł przewieźć odpady do firmy, które je przetworzy.

Kod odpadów można znaleźć w katalogu odpadów, który obowiązuje od 2021 roku, dzięki niemu szybko ustalisz właściwy kod oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów. Pamiętaj, że odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie kodu spoczywa na wytwórcy odpadu. Ta sama substancja lub przedmiot może mieć różny kod odpadu w zależności od rodzaju działalności, w wyniku której powstała. Przykładowo dla złomu przewidziano kilkanaście różnych kodów odpadów w zależności od źródła powstawiania odpadów.

Kara za brak wpisu BDO

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się wprowadzaniem na rynek powyżej wymienionych elementów, mają obowiązek wpisu w BDO. Nieprzestrzeganie wytycznych wiąże się z konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi. 

 • Brak wniosku o wpis do rejestru bądź gospodarowanie odpadami w sposób niezgodny z informacjami zgłoszonymi do rejestru, wiąże się z karą pieniężną bądź aresztem.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru kara wynosi od 5 000 zł do 1 000 000 zł.
 • Firmy transportujące odpady bez wpisu ponoszą karę pieniężną od 2 000 do 10 000 zł.
 • W przypadku niedostarczenia odpadów do ich miejsca przeznaczonego na podmiot nakładana jest kara od 2 000 zł do 10 000 zł.

Nasza firma 

Nasza firma zajmuje się przewozem i utylizacją odpadów. Recykling, czyli przetwarzanie pozyskanych śmieci do dalszego użytku ma dla naszej planety ogromne znaczenie. Odbieramy gruz, odpady budowlane i remontowe, dlatego tak  ważne jest zapoznanie się naszych klientów z tematem rejestru BDO. Podmioty zobowiązane do rejestracji przy naszej współpracy zobowiązane są do wystawienia karty przekazania odpadów, abyśmy mogli sprawnie przeprowadzić naszą usługę. W razie problemów i pytań związanych z wystawieniem KPO nasz zespół z chęcią pomoże.